23.12.09

Ερμηνεία της εικόνας της γέννησης

Η γέννηση : Φορητή εικόνα του 15ου αιώνα . Λονδίνο ιδιωτική συλλογή.

nativity0002[1].JPG
Η μητέρα του Ιησού : Είναι κοντά του αλλά σε κάποια απόσταση επειδή ο γιός της είναι και Θεός της. Παρά το ότι είναι "λεχώνα" , δεν δείχνει εξαντλημένη, δηλώνοντας ότι η γέννηση αυτή είναι ένας "υπερφυής τόκος"
Το βρέφος Ιησούς: Βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας αλλά είναι αρκετά μόνο. Η φάτνη μοιάζει με λάρνακα και τα σπάργανα μοιάζουν με σάβανα και τα δυο μας κάνουν να σκεφθούμε από τώρα την θυσία του.
Το σπήλαιο: Σκοτεινό και μαύρο συμβολίζει την άγνοια και το σκοτάδι που επικρατούσε στον προχριστιανικό κόσμο. Επίσης συμβολίζει και τον Άδη που θα φωτίσει το βρέφος με την Ανάστασή του.
Τα δυο ζώα κοντά στον Ιησού: συμβολίζουν το λείμμα της Παλαιάς Διαθήκης , δηλ. το τμήμα εκείνο του Ιουδαϊκού λαού που περίμενε και αναγνώρισε τον Ιησού ως τον αναμενόμενο Μεσσία.
Το αστέρι : Η δέσμη φωτός που διαπερνά το σπήλαιο και κατεβαίνει ως το βρέφος σχηματίζοντας σταυρό, μας παραπέμπει στα γεγονότα του πάθους.
Η αναγγελία στους βοσκούς: Γίνεται με μια κίνηση γεμάτη συγκατάβαση ενώ το χέρι του αγγέλου είναι σε στάση ευλογίας. Η στάση του σώματος του βοσκού δείχνει ενδιαφέρον και ανταπόκριση στα αναγγελλόμενα.
Οι άγγελοι : Συνωστίζονται στο πάνω μέρος της εικόνας. Ολόσωμοι , ευγενικοί και μεγαλόπρεποι, δείχνουν και αυτοί ότι και ο ουράνιος κόσμος χαίρεται και συμμετέχει στο γεγονός .
Οι μάγοι:Τα πρόσωπά τους , ενός γέροντα , ενός μεσήλικα και ενός νέου , συμβολίζουν την αναζήτηση της αλήθειας από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Οι λαμπρές , παράξενες στολές και τα διαφορετικού χρώματος άλογα , δηλώνουν ότι άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς ανταποκρίνονται στο γεγονός.
Ο Ιωσήφ : Κάθεται μακριά από το βρέφος και αυτό δηλώνει ότι δεν είναι ο πατέρας του. Το ότι κάθεται σκεπτικός υποδηλώνει τις αμφιβολίες του για τον Ευαγγελισμό της Μαρίας.
Ο άντρας με την σκοτεινή κάπα που στέκεται μπροστά του είναι ο πειραστής διάβολος που του ενέβαλε τέτοιου είδους σκέψεις.
Το λουτρό του Ιησού : Είναι μια ανθρώπινη σκηνή που δεν αναφέρεται στα Ευαγγέλια , αλλά χρησιμοποιείται από τον αγιογράφο γιανα δείξει ότι ο Θεός που έγινε άνθρωπος συμμερίζεται πτυχές της ανθρώπινης ζωής.

No comments: