18.12.09

Ένας νόμος σαν το Σαββατικό έτος

Έξι χρόνια θα πηγαίνετε σχολείο και δουλειά. Θα εργάζεστε σκληρά,θα είστε

υπεύθυνοι και θα κουραστείτε. Το έβδομο έτος θα είναι χρονιά ανάπαυσης

αφιερωμένη στον Κύριο και στο συνάνθρωπό σας. Αυτήν την περίοδο θα τιμάτε

τον Κύριο και θα πηγαίνετε στους ναούς. Παράλληλα θα βοηθάτε το συνάνθρωπό

σας με ο,τι ανάγκη έχει.. Επίσης θα πηγαίνετε σε ιδρύματα για ηλικιωμένους,για

παιδιά χωρίς οικογένειες και για ανθρώπους με ασθένειες. Τέλος θα γίνονται

έρανοι για ιδρύματα και παιδιά του τρίτου κόσμου καθώς και μαραθώνιοι

αγάπης. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκουραστείτε,θα μάθετε καινούργια πράγματα

και θα υπάρχει μια αρμονική ατμόσφαιρα αγάπης και αλληλοβοήθειας.

Ν.Μ.
ΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

No comments: