9.12.09

Νομοθετούμε 1. !!!


Βοηθώντας το έργο της Unicef


Κάθε μήνα οι πολίτες που έχουν υψηλό εισόδημα (πάνω από 2.000€) να δίνουν το 10% απ’ αυτό, στον οργανισμό της Unicef βοηθώντας την έτσι να συνεχίσει το καταπληκτικό έργο που πραγματοποιεί φροντίζοντας εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο.


Σχολεία για παιδιά του τρίτου κόσμου

Κάθε Χριστούγεννα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλλουν ένα ποσό με στόχο τη δημιουργία σχολείων και κέντρων εκπαίδευσης στις χώρες του τρίτου κόσμου στις οποίες το επίπεδο αναλφαβητισμού είναι υψηλό. ΓΙΑΤΙ Ο ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΡΩΠΟΣNo comments: