17.12.09

Ο καλός ποιμένας από την Μαρία Λεγάκη

Η Μαρία μας διηγείται την παραβολή σε τρεις φάσεις.
  • Στο πρώτο μέρος φαίνεται η αναζήτηση , κοπιώδης και δύσκολη.
  • Στο δεύτερο μέρος ένας λαμπρός ήλιος φωτίζει την σκηνή. Το χαμένο πρόβατο βρέθηκε και όλοι χαίρονται.
  • Κλείνοντας στο τρίτο μέρος η Μαρία μας παρουσιάζει μια γιορτή. Γιορτή για την ανεύρεση και την σωτηρία του χαμένου προβάτου.

No comments: