15.2.10

Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της»Φέρνουν λοιπόν οι Φαρισαίοι την μοιχαλίδα και την ρίχνουν στα πόδια του Ιησού και τον δοκιμάζουν λέγοντας του « Να η αμαρτία που διέπραξε και η τιμωρία που καθορίζει τη δικαιοσύνη του Θεού είναι θάνατος δια μέσου λιθοβολισμού» Εσύ τι λες ; Αναφέρετε δε ότι το κάνουν αυτό ψάχνοντας αφορμή να τον κατηγορήσουν αφού τον θεωρούσαν φίλο των τελώνων και αμαρτωλών.Photobucket Έλπιζαν λοιπόν πως ο Χριστός αφού ήταν φίλος των αμαρτωλών θα δικαίωνε την μοιχαλίδα και θα αποδεικνυόταν έτσι ότι ήταν παραβάτης του νόμου αφού καταπατούσε την δικαιοσύνη του Θεού που πρόσταζε ότι η γυναίκες αυτού του είδους πρέπει να λιθοβολούνται μέχρι θανάτου.Photobucket"Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της»Αυτό κάνει όλους τους κατήγορους να τραπούν σε φυγή και δεν παραμένει κανένας για να την κατηγορήσει κανένας για να εκτελέσει την ποινή που επέβαλε ο νόμος. « Ούτε εγώ σε καταδικάζω· πήγαινε, και στο εξής μη αμάρτανε»

Από τον Ιάκωβο Βακαλόπουλο

No comments: