21.3.10

Η Ανάσταση του Λαζάρου

Photobucket

..... Είπε στη Μάρθα: « Αναστήσεται ο αδελφός σου». Η Μάρθα απάντησε: « Γνωρίζω ότι ο αδελφός μου θα αναστηθεί κατά τη γενική ανάσταση της εσχάτης ημέρας». Και ο Ιησούς ανταπάντησε: « Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή»

« Κύριε, ήδη όζει, τεταρταίος γαρ εστί» ... « Λέγει ο Ιησούς, άρατε τον λίθον…».


Photobucket
Photobucket

No comments: